Road, Trail

Siam Trail

ประเภท
52 KM.
1,500 บาท
36 KM.
1,200 บาท
17 KM.
600 บาท
13 KM.
500 บาท
5 KM.
400 บาท
3 KM.
ฟรี
ตั๋วหมด!
ครั้งแรกของการวิ่ง เทรล บนเส้นทางประวัติศาสตร์ สุดท้าทาย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 52 และ 36 กิโลเมตร สำหรับผู้กล้าท้าวิ่งเทรล 17 และ 13 กิโลเมตรสำหรับผู้รักธรรมชาติบนเส้นทางใหม่ 5 และ 3 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพร่วมวิ่งได้ทุกวัย

เปิดเส้นทางใหม่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 – 14 ธันวาคม ชมงานแสดงแสงสีเสียง สงคราม 9 ทัพ สัมผัสวัฒนธรรมวิถีถิ่น กินอาหารพื้นเมือง ชิมช้อบ ในบรรยากาศตลาดย้อนยุคก่อนจะรวมพลังบุกตลุยฟันฝ่า วันที่ 15 ธันวา วิ่งบนเส้นทางของวีรชนผู้กล้าร่วมมุ่งทะยานอย่างอาจหาญ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย กระทรวงกลาโหม

อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 52 กม.
อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 52 กม.
อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 36 กม.
อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 36 กม.
อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 3, 5, 13, 17 กม.
อุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ 3, 5, 13, 17 กม.
เส้นทางวิ่ง
เส้นทางวิ่ง
รับอุปกรณ์
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562
เวลา : 13.00 – 18.00 น.
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม 9 ทัพ
Google Map : https://goo.gl/maps/DUrivv29ywFZG7fk7

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม
กำหนดการ
อาทิตย์ 15 ธันวาคม 2562
อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม 9 ทัพ
05:00

ปล่อยตัว 52 กม.

06:00

ปล่อยตัว 36 กม.

06:15

ปล่อยตัว 17 กม.

06:15

ปล่อยตัว 13 กม.

06:20

ปล่อยตัว 5 กม.

06:30

ปล่อยตัว 3 กม.

จุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระ
มีบริการจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทบริเวณลานกิจกรรม
ฝากและรับคืน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 03:00-16.00 น.
ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ สร้อย แหวน เงิน
ทุกระยะ ไม่มีบริการจุดฝากของระหว่างทางการแข่งขัน
ที่พัก จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้
อุปกรณ์บังคับ
สำหรับนักวิ่งระยะ 36 และ 52 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)

เป้น้ำ หรือ ขวดบรรจุน้ำ (ไม่บังคับปริมาณ)
แก้วน้ำพกพา
โทรศัพท์มือถือ
นกหวีด
สำหรับนักวิ่งระยะอื่น ๆ ไม่มีอุปกรณ์บังคับ แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำ เช่น เป้น้ำ โดยคำนวณจากการบริโภคแต่ละบุคคล(1-1.5 ลิตร), แก้วน้ำพกพา

หมายเหตุ แก้วน้ำพกพา อนุโลมให้ใช้ถุงนิ่มแทนได้ นักวิ่งควรเตรียมแก้วน้ำมาด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับดื่มพวกเกลือแร่ น้ำหวาน น้ำอัดลม ระหว่างเข้าจุดต่าง ๆ ในสนาม

ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง
ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *